Jeg er medlem af foreningen private børnepassere, som her beskriver hvad  en privat børnepasser er:

Som formand for Foreningen Private Børnepassere Sjælland, så har jeg de sidste par år haft personlig kontakt med mange forskellige børnepassere.

Jeg bliver altid glad over, hvor engagerede de er i deres arbejde med børnene. De indretter fantastiske små børneverdener og laver udviklende og gode små og store projekter med børnene.

Fra sidste år blev det vedtaget, at vi skal arbejde med Læringsmiljøer. I skal være klar over, at det har vi altid gjort, men nu skal der sættes fokus på, at man er bevidst om dette.

Der findes mange private pasningsordninger og lige så mange forskellige mennesker, som varetager pasningen. Forbløffende mange er pædagoger eller andre med pædagogisk baggrund, som gerne vil skabe optimale forhold for børn via deres egen pasningsordning. Andre har selv børn eller finder glæde i samværet med børnene, at motivere dem og se dem udvikle sig.

Fælles for de private børnepassere er, at de er selvstændige kvinder og mænd, som aktivt har valgt at starte en pasningsordning. Kun ved at de engagerer sig og får positiv omtale kan de eksistere. Kommunerne udfylder ikke den private pasningsordnings pladser. Det sker kun gennem positiv omtale og reklame for stedet.

En privat børnepasser vælger selv hvilke kollegaer de omgås og hvilke arrangementer de deltager i. Det betyder de kan omgås de kollegaer, som de bedst kan lide og trives sammen med. Det betyder også, at de selv må vurdere om legegruppe, motorik og andet skal besøges. Den private børnepasser kan vælge at blive hjemme, hvis det skønnes bedst for børnegruppen den dag.De private børnepassere specialiserer sig ofte inden for et område, som de finder spændende. Dette kan være musik, idræt, udeliv, økologi mm. Den personlige interesse og præg der kan sættes, øger motivationen hos den privat børnepasser. Engagementet i arbejdet smitter af på børnene.

En privat børnepasser modtager pædagogisk tilsyn fra den kommunen barnet kommer fra. Tilsyn varierer fra 1 – 10 årlige tilsyn. Desuden er der altid et årligt sikkerhedstilsyn. Den private børnepasser kan altid ringe til den tilsynsførende pædagog med spørgsmål eller bekymring for et barn.

Det vigtigste i arbejdet med børn er empati. At kunne sætte sig ind i hvad andre føler og handle på dette kommer ikke af sig selv. Empati læres i barndommen og kræver omgivelser, som respekterer ens følelser, trøster en og imødekommer ens behov. Empati kan ikke læres teoretisk via en bog eller uddannelse. Empati er en grundlæggende barnelærdom, som skal gives videre med hjertet. En ting er at vide hvad man skal gøre, men noget andet er at føre det ud i livet. Alverdens uddannelser er intet værd, hvis man ikke føler empati i arbejdet med andre mennesker.

Venligst

Helle Boisen Andersen

Formand for PDS

 

https://fpds.dk