Private dagplejere må ikke kalde sig dagplejere; men skal fremover kaldes børnepassere.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201526