Min pasningsordning er en privat pasningsordning jf. dagtilbuds-lovens Kapitel 14 og 15.

Det vil sige at ordningen skal godkendes af min kommune og barnets bopælskommune. Min kommune dvs gentofte Kommune fører tilsyn med sikkerhed og hygiejne, samt børnenes udvikling og trivsel.

Du behøver derfor ikke bo i Gentofte kommune som jeg har adresse i – for at få dit barn passet her hos mig.

Priser og kommunalt tilskud

 

En plads i børnepasningsordningen ALVAS HAVE koster, hvad der svarer til en dagplejeplads i den kommune, barnet tilhører. Dertil kommer det tilskud I som forældre får fra kommunen til pasningen af jeres barn i privat ordning.

Der betales for alle 12 måneder i året også selvom jeg har fri eller holder ferie.

I får derefter en kvittering som sendes til kommunen, hvorefter I modtager tilskuddet tilbage.

Ifølge dagtilbudsloven er det ikke muligt at få nedsat egenbetalingen til en privat pasningsordning. I Københavns kommune er det muligt at få søskendetilskud, også i forbindelse med privat børnepasning.
Søskendetilskuddet svarer til 50% af institutionstaksten på den billigste plads.

Et eksempel, hvis barnet kommer fra Gladsaxe Kommune (2017):

Pris 3.175,- + tilskud 7.685,- i 2017. Ialt kr. 10.860,-

Eller fra Lyngby-Taarbæk Kommune:

Pris 3.260,- + tilskud 6.458,-. Ialt kr. 9.718,-

Betaling for plads i ALVAS HAVE skal indsættes på MIN konto den sidste bankdag i måneden og er forudbetalt, da I først kan modtage tilskud fra kommunen efter kvitteringen er indsendt. Prisen inkluderer kost og bleér.

Kontrakter og kommunalt tilskud

Aftalen om privat børnepasning indgås mellem mig som børnepasser og jer som forældrene . Jeg skal så godkendes af den kommune som I bor i  samt min egen Kommune, for at I som forældre kan få udbetalt det kommunale tilskud jf. dagtilbuds-loven.

Det er noget I som forældre skal henvende jer til jeres kommune om, da de har deres egne procedurer og blanketter. I Københavns kommune har en standardkontrakt, som vi (forældre og børnepasser) udfylder sammen og som samtidigt fungerer som ansøgning om at modtage det økonomiske tilskud. I denne standardkontrakt er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage, hvor jeg i min private kontrakt ellers mellem os har 1 måneds opsigelsevarsel.

Offentligt tilsyn

Gentofte Kommune kommer på anmeldte og uanmeldte besøg hvert år, på samme måde som i kommunal dagpleje.

Københavns kommunes eksempel på kontrakt:

 

Københavns kommunes generelle oplysnings materiale: