I pasningsordningen Alvas Have øver vi bogstaver, læser og synger hver dag.

 

Når det lille barn starter i pasningsordning hos mig, er det oftes uden et genkendeligt ordforråd. Det er i tiden hos mig, at det passive ordforåd udvikler sig til et aktivt og genkendeligt ordforråd.

Det ikke kun et spørgsmål om at lære børnene nye ord. Det at tale indeholder meget mere end at sige ord. Der er rytme, timing, grammatik, lyd-systemer, kulturelle regler for sproget, oplevelsen af at blive forstået og meget mere. At lære at tale består derfor af mange ting.

Det vigtigste er, at vi i samarbejde giver barnet LYST til at kommunikere. Det gør jeg ved at lytte og inddrage barnet aktivt og ved at italesætte det, jeg gør i hverdagen sammen med børnene.

Formålet er at udvide børnenes ordforråd og sprogforståelse gennem lege, læsning, spil og forældresamarbejde. Det er en skøn og sjov udvikling at være del af og vidende til,  men det er også en meget vigtig udvikling. Undersøgelser viser nemlig, at ordforrådet for helt små børn har betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet.

Sprog er mange ting, der er:

 • nonverbalt sprog
 • talesprog
 • skriftsprog
 • tegnsprog
 • kropssprog og billedsprog

Læring for de 6-18 mdr. 

 • lære at være aktiv i kommunikation både med krop og sprog
 • lære at sætte ord på tanker og følelser
 • lære at bruge og forstå sproget
 • lære at bruge sproglyde til at give sin mening til kende og få opfyldt ønsker og behov
 • at barnet viser glæde ved kendte stemmer
 • at barnet lytter opmærksomt på musik og sang

Læring for de 18-36 mdr.
begynder at lære begreber og skaber

 

 

 

 

 • større ordforråd
 • begynder at fabulere og lege med sproget
 • begynder at sætte ord sammen til sætninger
 • begyndende bevidsthed om høj og lav tale
 • begynder at fortælle hvad det tegner og legeskrive