Velkommen til privat-pasningsordningen af børn.  Alvas Have

Lad mig starte med at sige at jeg har været dagplejer siden 2009 og privatpasser siden 2017 på adressen Teglværksbakken 34. Jeg har dermed arbejdet professionelt med små børn i 15 år og har derfor haft mange dejlige skønne børn igennem mit liv. Det er et fantastisk arbejde og jeg elsker dagligdagen med børnene.

Som privat-børnepasser (jeg er certificeret idræts dagplejer via Gentofte Kommune og har gået på UCC , som kommunal dagplejer gennem 5 år i Gentofte Kommune) vægter jeg samarbejdet med forældrene højt.

At aflevere sit lille barn til andre hænder er aldrig nemt og derfor er det vigtigt med stor tillid, forståelse, rummelighed og accept af hinanden. Modsat i en større institution, er jeg barnets faste holdepunkt og den som barnet møder dagligt fra morgen til eftermiddag. Det giver en stor tryghed for barnet og derfor lægger jeg også stor vægt på, at I som forældre kommunikerer direkte til mig med ønsker og behov, for at skabe så tryg og god en hverdag for jeres lille barn som muligt.

Er der noget I derfor undrer jer over, er tillid, åbenhed og kommunikation, det vigtigste redskab for at kunne løse hvad, der end måtte opstå I jeres tid hos mig.

I Alvas Have, som er et privat pasningstilbud til det lille barn og det bedste alternativ til vuggestue og kommunal dagpleje. Privatbørnepasning er i og for sig det samme som en dagpleje; men det ord er forbudt private at bruge. Du kan  læse mere om hvad en privatbørne passer er under afsnittet: Hvad er en privat børnepasser : http://www.alvashave.dk/hvad-er-en-privatbornepasser/

Hos mig er børnene mellem 8 måneder og 2 årog 11 måneder. Jeg ønsker med mit arbejde, at skabe det bedst mulige alternativ til barnets eget hjem.
Jeg stræber derfor efter, at gøre overgangen fra livet i hjemmet til livet i min pasningsordning, så blid som mulig. Barnet kommer med sin egen døgnrytme, og den forsøger jeg at komme i møde. Som tiden går tilpasses barnets rytme gradvist til den rytme som passer med vores dagsrytme, – hvor barnet automatisk mættes af aktiviteter og indtryk som vil skabe et naturligt behov for hvile omkring middagstid. Barnets start, er derfor vigtig for barnets trivsel i sin tid hos mig og det er vigtig at I som forældre samarbejder for at jeres barn kan falde til i mit hjem bedst muligt.
En almindelig hverdagsrytme består i, at jeg modtager jeres barn om morgenen. Jeg lægger vægt på at være i øjenhøjde med barnet og jeg forhører mig om natten, om barnet har spist til morgen eller om der skulle være andre vigtige og relevante ting om barnets tilstand.

Jeg siger: ”Godmorgen!” eller ”Farvel og tak for i dag og på gensyn i morgen!” og sørger for, at der er øjenkontakt. Først hilses barnet, dernæst forælderen. Ved denne handling føler barnet sig mødt, og det bliver tydeligt, hvornår ansvaret overgår fra forælderen til mig og tilbage igen. Det giver klarhed og tryghed.

At give barnet TID og RO er en kostbar gave, som barnet har brug for.

Jeg har  tilrettelagt dagsrytmen således, at der er tid til at børnene øver sig på dette; at komme ind i kroppen, lære dens utallige muligheder at kende.  At spise selv, at tage hjemmesko på, at hjælpe et andet barn, der er mindre end sig selv.

 • Rolige rammer, hvor små børn kan få lov at være små, lege og udfolde sig.
 • Tid til at lege, så børnene kan udvikle deres selvsikkerhed og fantasi gennem indbyrdes og individuel leg.
 • Enkelt legetøj hovedsagligt bestående af naturmaterialer. Princippet er, at enkle og ægte materialer giver gode sanseoplevelser og stimulerer fantasien.
 • Trygge, smukke, rolige og hjemlige omgivelser.
 • En tilpasset, levende og harmonisk dagsrytme. Hvis rytmen er fast, vil barnet føle sig trygt, og det har hermed mulighed for at udvikle sig frit med harmoni og tillid til verden.
 • God kost – vi spiser så vidt muligt økologisk og tiltider biodynamisk.
 • Nærvær og indsigt i det enkelte barn.
 • At give børnene stimulerende elementer til deres fantasi og udvikling, som fx eventyr og sangleg i dagligdagen.
 • Barnets efterligningsevne. Børn efterligner og spejler sig i alt, hvad de omgås. Derfor er det vigtigt, at vi voksne fungerer som positive forbilleder, Det gør vi gennem bevidsthed om vores talemåde og omgangsform med børnene, samt det vi beskæftiger os med. Det gælder også deres fysiske omgivelser, som jeg bestræber mig på at gøre harmoniske, smukke og efterligningsværdige.
 • Endelig en god forældrekontakt for at styrke bevidstheden om barnet.
 • Mit hjem er naturligvis et IKKE-ryger hjem, parfumefrit, og økologisk; men ikke dyrefrit, da vi både har katte, hunde og kaniner – så hvis du selv er eller dit barn er allergisk overfor disse dyr, hø eller andet, der er opstår i forbindelse med at være i nærheden af  dyr – så er AlvasHave nok ikke rette pasningstilbud for jer.

Der skal så vidt muligt stræbes efter en hurtig aflevering. Det skal selvfølgelig foregå på en tryg og rar måde for alle parter, og også med plads til morgendagens info, men de lange halv times snakke må vente til afhentning.

Det kan bunke sig lidt om morgen, når alle skal afleveres, hvis alle vælger sammen afleverings tidspunkt Der kommer mange ansigter ind ad døren, og både for at give børnene en rolig start på dagen, men også for at vi kan igangsætte dagens program, er det en god ide, med en forholdsvis hurtig aflevering.